Klubregler for Trekantens Bridgeklub

Disse klubregler blev vedtaget på vores stiftende generalforsamling d. 1. juli 2021.

§1. Sæson

Sæsonen starter første uge i september og slutter sidste uge i april.

§2. Substitutter

Er man forhindret i at møde op er det ens eget ansvar at finde en substitut. Kontaktoplysninger på substitutter annonceres af bestyrelsen med den enkeltes samtykke.

§3. Udeblivelse.

Såfremt et par eller en spiller udebliver uden afbud, tilkendes i en parturnering minimumscore og i en holdturnering 0 KP. Der kan i disse tilfælde også blive tale om disciplinærstraf. Bestyrelsen kan i tilfælde af force majeure justere straffen.

§4. Mesterpoint og præmier

Klubben afregner mesterpoints efter DBFs regler for disse. Præmier indkøbes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget til dette.

§5. Opløsning af ligestilling

Hvis 2 eller flere par i en parturnering står lige i slutstillingen er stillingen før sidste aften afgørende. Hvis 2 hold står lige er indbyrdes kamp/kampe afgørende. I sidste ende er imp-difference afgørende. For klubbens turneringer gælder ovennævnte klubregler og DBFs almindelige turneringsreglement.

§6. Opførsel mv

Vi opfører os pænt overfor hinanden og tilstræber at være venlige og imødekommende.

Udgangspunktet er at vi spiller for at vinde, men opfører os ordentligt mens vi gør det.

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv.

Turneringslederen skal altid tilkaldes for at uregelmæssighederne kan rettes ensartet og i overensstemmelse med lovene.

Turneringslederens afgørelse kan af de implicerede parter appelleres til klubbens bestyrelsen eller en af klubbens bestyrelse nedsat appelkomite. Appelkomiteen har til næste spilleaften at træffe en afgørelse. I sidste ende kan en afgørelse appelleres til DBFs appelkomite.

Det er uetisk at irettesætte og belære såvel makker som modstandere under spillet. Ligesom det er ulovligt ved tegn eller mishagsytringerne at tilkendegive tilfredshed eller utilfredshed med en melding eller et spillet kort.

Medlemmerne bør behandle alt bridgemateriel skånsomt og omhyggeligt. Undgå derfor at knække og bøje hjørner på melde- og spillekort.

Både meldekort og spillekort skal placeres på bordet i et passende tempo og på en neutral måde, så ingen oplysninger videregives på ulovlig måde. Det er ulovligt højlydt at diskutere og omtale spil, der senere skal spilles ved andre borde.

Medlemmerne vil af bestyrelsen løbende blive underrettet om eksterne turneringer, som kunne være interessante for medlemmerne .

Under spillet forventes det, at medlemmerne løbende rydder op efter sig. Ligesom alle, efter bestyrelsens anvisninger, hjælper med til oprydning mv. efter endt spil.

Vi alle ansvarlige for at sikre en god og tryg stemning i klubben. Oplever man uhensigtsmæssige episoder bør man altid kontakte formanden, så denne kan tage aktiv handling på episoden og sikre et godt miljø.

Vi hjælper hinanden.